مرزبانان جان می دهند اما خاک نمی دهند…. چند روز در پاسگاه های بی آب و برق و سرد چالدران آمار زده بودید؟!چقدر از شنیدن مثبت شدن مرخصیتان شاد شدید… راستی به خانواده هایتان گفته بودید به مرخصی میروید؟برگه های مرخصیتان آماده شده…. #ایران_تسلیت #آذربایجان_تسلیت

مرزبانان جان می دهند اما خاک نمی دهند…. چند روز در پاسگاه های بی آب و برق و سرد چالدران آمار زده بودید؟!چقدر از شنیدن مثبت شدن مرخصیتان شاد شدید… راستی به خانواده هایتان گفته بودید به مرخصی میروید؟برگه های مرخصیتان آماده شده…. #ایران_تسلیت #آذربایجان_تسلیت
Source: New feed Read More | Share it!

داداش رضا دوست داشتنی ترین مرزبان و بهترین دوست… رضا همیشه مثل داداشم بود روزا و شبایی که حالم خوب نبود با حرفاش حالم رو بهتر میکرد….تنها صدایی که پشت بیسیم خوشحالم میکرد… امشب از اون شباست که کاش بود…کاش مثل همون شبا ساعت سه نصف شب میشستیم و با هم گرم صحبت میشدیم….دمش گرم ایشالله هرکجا هست در پناه خدا تنش سالم و لبش خندون باشه….

داداش رضا دوست داشتنی ترین مرزبان و بهترین دوست… رضا همیشه مثل داداشم بود روزا و شبایی که حالم خوب نبود با حرفاش حالم رو بهتر میکرد….تنها صدایی که پشت بیسیم خوشحالم میکرد… امشب از اون شباست که کاش بود…کاش مثل همون شبا ساعت سه نصف شب میشستیم و با هم گرم صحبت میشدیم….دمش گرم ایشالله هرکجا هست در پناه خدا تنش سالم و لبش خندون باشه….
Source: New feed Read More | Share it!

در طول ماه های اخیر فهمیدم باید برای هر قدم فکر کرد…. قدم هایی که ظاهرا بی تاثیر در زندگی هستن اما در آینده میفهمی تاثیرات این قدم های به ظاهر معمولی رو…..واسه هر قدمی که برمیدارید فکر کنید….

در طول ماه های اخیر فهمیدم باید برای هر قدم فکر کرد…. قدم هایی که ظاهرا بی تاثیر در زندگی هستن اما در آینده میفهمی تاثیرات این قدم های به ظاهر معمولی رو…..واسه هر قدمی که برمیدارید فکر کنید….
Source: New feed Read More | Share it!